PSML – Polish Supply Management Leaders organizatorem Kampanii “niezwalniam.pl”

PSML serdecznie zaprasza do zapoznania się z celem Kampanii i dołączeniem do jej współtworzenia.

Celem Kampanii „niezwalniam.pl” jest budowanie świadomości oraz platformy zaufania w  zakresie pełniejszego wykorzystania potencjału ludzkiego poprzez wykorzystanie nowych, elastycznych form zatrudnienia – w szczególności formuły „współdzielenia” w relacji pracownik – pracodawca.

„Współdzielenie” jest określeniem umownym obrazującym sytuację, w której w ramach trójstronnego porozumienia pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u jednego pracodawcy, a czasowo świadczy pracę u innego pracodawcy (art. 174(1)K.P.)” – komentuje nasz Partner PSML i Lider Kampanii “niezwalniam.pl, Donata Hermann-Marciniak

„Współdzielenie” otwiera nowe możliwości przed pracodawcami. Przy zachowaniu długoterminowej relacji pracodawca – pracownik, pozwala elastycznie reagować na wahania koniunkturalne (np. powodowane pandemią) czy sezonowość. Taka forma współpracy umożliwia pracodawcy podejmowanie bardziej odważnych decyzji rekrutacyjnych i inwestycyjnych w zakresie rozwoju kompetencji. Ta współzależność oparta na trójstronnym porozumieniu, wpisuje się w nadchodzące trendy korelacji na linii pracownik – pracodawca. Wspiera rozwój adaptacyjności organizacji w zakresie nadchodzących zmian, co w rezultacie umożliwi zaoferowanie pracownikom oczekiwanej przez nich stabilności, bezpieczeństwa i odpowiedzialnego biznesu. Umożliwia włączanie szerszych grup pracowników w działania rozwojowe oraz rozszerza wachlarz działań rozwojowych w kontekście potrzeby stałego rozwoju kompetencji i elastyczności zasobów ludzkich. „Współdzielenie” daje potencjał uniknięcia części zawirowań i kosztów związanych ze zwalnianiem i rekrutacją pracowników.

“Przez ostatnie dekady Polska poczyniła znaczący postęp gospodarczy, który stał się udziałem wielu, choć nie wszystkich. Pozycja konkurencyjna Polski, oparta na niskich kosztach powinna zmieniać się w kierunku konkurencyjności opartej na kompetencjach i wiedzy. Przyjęcie „Współdzielenia” wspiera taką zmianę, również przez włączanie grup pracowniczych dziś wyłączonych z działań rozwojowych. Równocześnie wymaga jednak edukacji i stworzenia przestrzeni do budowania zaufania w biznesie.”- dodaje Mariusz Gerałtowski, Prezes PSML

W związku z powyższym zwracamy się do znaczących organizacji wspierających biznes aby zaprosić je do współpracy, której celem jest podnoszenie konkurencyjności gospodarki na arenie międzynarodowej, stawiając w centrum kompetentnego pracownika.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące Kampanii niezwalniam.pl i przyjętych założeń i planów. Pytania prosimy kierować na adres: [email protected]