W dniu 6 października w siedzibie PKP odbyło się spotkanie organizowane przez PSML. W spotkaniu uczestniczyło 28 firm i instytucji z całego kraju.

Inicjatywa “Kolej na Polskę” ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w środowisku biznesowym i administracji dotyczącego optymalnej lokalizacji centralnego hubu logistycznego oraz mobilizację do działań zmierzających do realizacji projektu.

W czasie spotkania dokonaliśmy przeglądu dotychczasowych działań podejmowanych w tym obszarze i uzgodniliśmy kolejne kroki w ramach wspólnego działania na rzecz hubu. W kolejnych tygodniach zwrócimy się jako środowisko do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Infrastruktury z konkretnym planem działań na rzecz hubu.

Lista firm i instytucji uczestniczących w spotkaniu:

1 Polskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki i Zakupów

2 PKP S.A.

3 PKP Cargo

4 PKP Polskie Linie Kolejowe

5 Teslog

6 ESA s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

7 Centrum Logistyki i Innowacji: Uczelnia Łazarskiego

8 Polska Izba Sedycji i Logistyki

9 Rohlig Suus

10 Pekaes

11 Symlog

12 Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych

13 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

14 Poczta Polska

15 Polsko-Chińska Rada Biznesu

16 Cursor S.A.

17 Langowski Shipping

18 Crusar

19 WSL, Instytut Logistyki i Magazynowania

20 Pol-Miedź Trans, Grupa KGHM

21 ABC Data SA

22 Anwil SA

23 PKN Orlen SA

24 Raben Group

25 CMC Logistics Poland Sp. z o.o.

26 Ministerstwo Rozwoju

27 Centralny Port Komunikacyjny

28 Polska Agencja Inwestycji i Handlu