Polecamy Państwa uwadze i zachęcamy do udziału w seminarium “How companies can implement processes to mitigate the risks arising out of poor practices in the supply chain” organizowanym przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz firmę MAZARS Polska, które odbędzie się 14 marca br. o godzinie 9.30 w siedzibie Mazars przy ul. Pięknej 18 w Warszawie.

Spotkanie będzie poświęcone problematyce raportowania informacji niefinansowych, w szczególności w obszarze praw człowieka, oraz działaniom jakie firmy mogą i powinny podjąć aby zapobiec powstaniu, a gdy na to już za późno,  zminimalizować ryzyko wynikające z naruszenia praw człowieka zarówno ‘u siebie’ jak i w swoim łańcuchu dostaw. Uczestnikom zostaną przybliżone takie standardy jak np. ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka wspierające przedsiębiorstwa zarówno w raportowaniu jak i w zarządzaniu ryzykiem na codzień, jak również najnowsze regulacje prawne odnoszące się do raportowania informacji niefinansowych (m.in. dyrektywa UE dot. sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych, Modern Slavery Act 2015).

Seminarium jest nieodpłatne jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Językiem wydarzenia będzie język angielski (nie przewidziano tłumaczenia).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Mazars Polska.