Spotkania Dyrektorek i Dyrektorów Zakupów przy PSML.

Oczy Zarządu zwrócone w kierunku Dyrektor/a Zakupów… w oczach znak zapytania …  

Jak zarządzimy tym kryzysem? Co zrobimy z podwyżką cen, brakiem dostępności materiałów, brakiem gwarancji terminów, wypowiadanymi umowami … ? 

Biorąc pod uwagę aktualne i eskalujące przesilenie w relacjach amerykańsko – chińskich, oraz przyjmowanych ról w tej grze przez wszystkich pozostałych , Dyrektorzy Zakupów powinni spodziewać się stałego, wysokiego zainteresowania ze strony zarządupod warunkiem jednak, że będą mieli odpowiedzi, lub pomysły z potencjałem odpowiedzi. Czy Ty je masz? Czy jesteś partnerem dla Zarządu?  

Wierzę, że nie ma lepszego czasu na wymianę doświadczeń, pomysłów i obserwacji niż czas w którym piętrzą się przed nami wyzwania i pilnie potrzebujemy skutecznych rozwiązań. Jeżeli natomiast problem nas przerasta, czy jest lepszy sposób niż połączenie sił?   

W ramach stałego cyklu spotkań Dyrektorów Zakupów przy PSML – Klubu CPO – będziemy wspólnie pracować nad wzbogacaniem repertuaru odpowiedzi Dyrektora Zakupów. Zaczynając od zastrzyku ekspertyzy dot. aktualnie dyskutowanej problematyki, dalej dzieląc się najlepszymi praktykami krajowymi i zagranicznymi, obserwacjami dot. sytuacji rynkowej, sposobami na zaadresowanie wybranego problemu czy w końcu eksplorowaniem potencjału współpracy dla zaadresowania wyzwania wspólnymi siłami.  

A co z konkurencją? Otóż na spotkaniach nie traktujemy o tym jak konkurujemy dzieląc się tortem (możemy za to traktować jak ten tort zwiększyć). Możemy wspólnie rozmawiać o tym czego spodziewamy się na rynku dostaw w danym obszarze, ale nie dzielimy się informacjami o naszych warunkach. Możemy mówić o taktykach i narzędziach radzenia sobie z sytuacją, bez odkrywania treści w tych taktykach czy narzędziach.

Możemy wspierać aspirującego dostawcę na niekonkurencyjnym rynku ale uzgadniamy ceny bezpośrednio i indywidualnie. Możemy współpracować dla stworzenia alternatywnego kanału dostaw uzgadniając szczegóły z dostawcą w formule 1:1. Możemy wspierać pipeline talentów i kompetencji dla Procurement, konkurując o jednostki dla naszej firmy, itd. 

Spotkania Dyrektorów Zakupów w ramach Klub CPO to formuła w której mamy lepsze odpowiedzi – formuła w której jesteśmy skuteczniejsi.  

Czy tak dynamiczny czas jest dobry na myślenie o strategii dla działu zakupów? A czy Twoja dotychczasowa strategia jest dopasowana do jutrzejszych wyzwań i strategii firmy? Jeżeli widzisz przestrzeń do wykorzystania dzisiejszej atencji zarządu do zrealizowania Twoich aspiracji dla funkcji zakupowej, to inspiracji, metod i narzędzi możesz szukać w ramach Think Tanku realizowanym przy PSML w partnerstwie z SRCD. #Sammy Rashed doradza globalnym liderom organizacji zakupowych, realizuje ThinkTank dla CPO korporacji międzynarodowych. W rocznym cyklu warsztatów wychodzimy od sytuacji w otoczeniu biznesowym, przechodzimy przez implikacje dla strategii firmy aby ukuwać spójną strategię dla funkcji zakupowej, porównując się do praktyk międzynarodowych.  

Już wiele razy mówiliśmy sobie, że jest to 5 minut dla funkcji zakupowej. Czy to ten moment? … Jak zawsze zależy to od nas. Czy będziemy potrafili wytrzymać wzrok zarządu i dać odpowiedzi ?  

Jeśli tak, to może jest to 5 minut, który zdefiniuje funkcję zakupową na lata.

Klub CPO to stały cykl spotkań roboczych Dyrektorek i Dyrektorów Zakupów. Zajmujemy się praktycznymi wyzwaniami zawodowymi z którymi się mierzymy. Sięgając po wiedzę ekspertów, wymieniając się wiedzą i doświadczeniami, poznajemy i wypracowujemy rozwiązania, stając się w ten sposób skuteczniejsi.