Obecnie Dział Zakupów to już nie tylko jednostka odpowiedzialna wyłącznie za funkcję operacyjną, reaktywną, która skoncentrowana jest w głównej mierze na obsłudze zamówień, zapewnieniu ciągłości zaopatrzenia, z ceną zakupu jako podstawową determinantą decyzji sourcingowych.

Uznanie zakupów za strategiczną funkcję w firmie ma wpływ na relacje wewnętrzne między zakupami a ich partnerami w organizacji, a także na relacje organizacji z dostawcami i zarządzanie tymi relacjami. Strategiczna rola zakupów stwarza organizacjom możliwości budowania pogłębionej współpracy z dostawcami, która często przybiera postać partnerstwa, niekiedy nawet aliansu strategicznego, i która jest formą realizacji międzyorganizacyjnych strategii kupującego i sprzedającego.

🔑 Spotkanie Zakupowe PSML – Jak przejść z pozycji „squeeze the lemon” do „strategic advisory”  opowie nam Karolina Tarnawska – Procurement & Transformation Director, Management Board Member, Grupa Żywiec S.A. 

Zapraszamy 25 maja 2022r. o godz. 10:00

Na spotkaniu usłyszymy m.in.

– o wartości dodanej zamiast generatora kosztów,

– nowych kompetencjach kupieckich,

– jak budować strategiczną rolę zakupów.

Spotkanie jest bezpłatne i ogólnodostępne po uprzedniej REJESTRACJI

Będziemy je nagrywać – dostęp do nagrań tylko dla członków PSML z opłaconymi składkami.

Link do spotkania w aplikacji ZOOM wyślemy 24.05.2022


Karolina Tarnawska jest absolwentką Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej.  Karierę zawodową zaczynała w ING Banku, gdzie zajmowała się relacjami z klientami strategicznymi. W latach 1999-2002 związana z firmą McDonald’s Polska Sp. z o.o., gdzie pełniła rolę Kierownika Skarbu. W roku 2002 rozpoczęła swoją karierę zawodową w Grupie Żywiec, w której w latach 2002 -2017 zajmowała różne kierownicze stanowiska w zakresie finansów w kraju i w centrali Grupy Heineken w Amsterdamie. W latach 2017-2019 pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego w ING Banku, gdzie była odpowiedzialna za sprzedaż bankowości transakcyjnej w całym regionie Europy Środkowo – Wschodniej oraz Turcji i Rosji. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Zakupów i Transformacji funkcji Członka Zarządu Grupy Żywiec S.A.  

W swoich poprzednich rolach, zasłynęła jako menadżerka przełamująca stereotypy, wychodząca poza zdefiniowane kanony współpracy w celu budowania wielofunkcyjnych zespołów skupiających się na e2e, co kontynuuje w nowej funkcji w obszarze zakupów.

Prywatnie mama trzech córek, uwielbia gotować i podróżować.