Kryzys, niepewność, zmiana – te słowa słyszeliśmy często w 2022 roku. Jak polskie przedsiębiorstwa radziły sobie z wdrażaniem zmian w tak trudnym czasie? Jaki będzie NPS wdrożonych zmian?

Odpowiedź na to pytanie przyniesie VIII Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą, które rozpocznie się 24 października 2022 i potrwa do 31 grudnia 2022 roku. Organizatorem Badania jest Szkołą Zarządzania Zmianą, a raport jest udostępniany bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.

Celem Badania jest podnoszenie skuteczności wdrażania zmian poprzez upowszechnienie wniosków lub rekomendacji do działania wynikających ze zbudowanego obrazu wdrażanych zmian (rodzaje zmian, efektywność kierowania zmiana, używane narzędzia, czynniki sukcesu itp.).

Wiedza jaką uzyskujemy dzięki Badaniu rośnie wraz z liczbą respondentów. Zapraszamy więc do podzielenia się swoimi obserwacjami i doświadczeniami dotyczącymi wdrażanych zmian poprzez wzięcie udziału po rozpoczęciu zbierania danych o czym poinformujemy dodatkowo.

Zapraszamy do badania pod linkiem https://obzz2023.webankieta.pl/