Szanowni Członkowie PSML, Drogie Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, że na podstawie paragrafu 18 pkt 1 Statutu PSML, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów zwołuje Walne Zebranie Członków PSML na dzień 20 marca 2024r. (środa) 

w pierwszym terminie: godz. 16:30,

w drugim terminie: godz. 17:00.

Miejsce WZC zostanie przedstawione po potwierdzeniu lokalizacji.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie obecności wypełniając formularz: https://forms.office.com/e/SU4uWzb9zL

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PSML:

 1. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu PSML, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków (WZC) i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku Zebrania.
 4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej.
 5. Dyskusja
 6. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2023.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej.
 9. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2023
 10. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad WZC.

Prezes Zarządu,

Mariusz Gerałtowski