27 marca 2018 odbyło się Walne Zebranie Członków PSML. Oprócz typowych spraw formalnych, koniecznych do przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków kluczowym elementem zebrania było omówienie działalności Zarządu oraz aktywnych członków PSML w okresie 01.04.2017 – 31.03.2018.

W sprawozdaniu z prac znalazły się m.in. informacje o wybranych działaniach rozpoczętych dopiero w tej kadencji, a także o działaniach cyklicznych. Są to:

Aktywne działania w mediach społecznościowych Facebook i LinkedIn

Wydarzenia:

  • Warsztaty zakupowe w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu (we współpracy z Open Nexus) – razem 14 spotkań
  • Śniadania logistyczne
  • Webinarium z HBR, cykl “Nowa sprzedaż i nowe zakupy”
  • Seminarium we współpracy z ALK
  • Akademia zakupowa we współpracy z Open Nexus i Politechniką Poznańską – 17 webinarów

Działania we współpracy z Radą Programową Logistyki i Radą Programową Zakupów

Konferencje PROCON POLZAK 2017 “ZAKUPY 4.0” i POLZAK MARKETING

Konkurs LIDER ZAKUPÓW

Certyfikacje e-commerce – opracowanie i wdrożenie zbioru najlepszych praktyk logistycznych w branży E-commerce, poprzez proces audytów i certyfikacji operatorów logistycznych i sklepów internetowych.

Dialog branżowy, którego celem było stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz wypracowanie najlepszych standardów współpracy oraz narzędzi przetargowych w 8 kategoriach marketingowych.

Polsko – Niemieckie Dni Handlowe organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Zakupowców Niemieckich BME pod patronatem KIG i przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, PAIH i PARP.

Projekt TOP YOUNG 100.

Elitarny Klub CPO 20 największych (w kluczowych sektorach) firm w Polsce.

Masters Category Management Marketing – wzrost wiedzy z zakresu prowadzenia efektywnych procesów zakupowych.

Kolej Na Polskę – Nowy Jedwabny Szlak – Aktywizacja działań w Polsce na rzecz maksymalnego wykorzystania projektu Nowego Jedwabnego Szlaku.

Podczas Zebrania odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu. Na nowych członków wybrano Monikę Dudę i Piotra Sędziaka od wielu miesięcy aktywnie działający na rzecz PSML.