Szanowni Członkowie PSML, Drogie Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, że na podstawie paragrafu 18 pkt 1 Statutu PSML, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów zwołuje Walne Zebranie Członków PSML

na dzień 16. września 2020r (środa)

w pierwszym terminie: godz. 16:30,
w drugim terminie: godz. 17:00.

WZC odbędzie się:
Dom Kultury Kadr
ul. Rzymowskiego 32
02-697 Warszawa

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PSML:
1. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu PSML, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków (WZC) i Protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku Zebrania.
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz finansowej, rekomendacje Zarządu dla realizacji projektów na następne lata.
6. Dyskusja
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz finansowej.
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2019.
10.Wybór uzupełniający nowego Członka Zarządu.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad WZC.

Prosimy o potwierdzenie obecności mailem na adres: [email protected] wszystkie osoby, które będą obecne na Zebraniu.

Prezes Zarządu,
Mariusz Gerałtowski