Szanowni Członkowie PSML, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informujemy, że tegoroczne Walne Zebranie Członków zostało wyznaczone na dzień 25.marca 2015r, pierwszy termin – godzina 18:00, drugi termin – godzina 18:30. Porządek obrad oraz szczegóły dotyczące lokalizacji udostępnimy Państwu w najbliższych dniach.

Prosimy o liczną obecność gdyż Zebranie poświęcone będzie nie tylko podsumowaniu działań ustępujących władz ale również dyskusjom nad kierunkami rozwoju Stowarzyszenia w najbliższych latach oraz wyborowi nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Korzystając z okazji przypominamy o statutowym obowiązku opłacenia składki członkowskiej za rok 2015, który upływa 31 marca.

Wysokość składek wynosi odpowiednio dla:

Członków Zwyczajnych 180 PLN 
Członków Wspierających  2 000 PLN

Numer konta PSML: PKO BP S.A. VI O/Warszawa nr 44 1020 1068 0000 1902 0001 8143

Z pozdrowieniami

Zarząd PSML