Jak młode pokolenie definiuje potencjalnego pracodawcę w branży TSL?

W dynamicznie zmieniającym się środowisku, pełnym nowych wyzwań i olbrzymiej konkurencji jednym z głównych aspektów będącym przedmiotem dyskusji na arenie wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstw są zasoby ludzkie, a szczególnie młode talenty. Nie jest tajemnicą stwierdzenie, iż pokolenie aktualnie wchodzące na rynek pracy różni się całkowicie od wcześniejszych generacji a pozyskanie, kooperowanie i utrzymanie Millenialsa w przedsiębiorstwie jest bolączką wielu doświadczonych menedżerów, którym temat ten spędza sen z powiek.

Pokolenie Y poszukuje wrażeń: chętniej podejmuje decyzje o kolejnej podróży, niż o założeniu rodziny lub też własnej firmy. Nie jest tajemnicą, iż pokolenie aktualnie wchodzące na rynek pracy różni się całkowicie od wcześniejszych generacji a pozyskanie, kooperowanie i utrzymanie Millenialsa w przedsiębiorstwie jest bolączką wielu doświadczonych menedżerów.

Warto dodać, że Mielanialsi to osoby, które wychowały się na mediach społecznościowych. Dla nich sieć kontaktów i możliwość współpracy są bardzo ważnym elementem, którego szukają. Potrzebują też balansu pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

W 2025 roku przedstawiciele pokolenia Y będą odpowiadać za 75 proc. całego rynku pracy.

Celem materiału jest przybliżenie sylwetki młodego człowieka jego oczekiwań i aspiracji tak aby ułatwić kadrze menedżerskiej efektywne zarządzanie talentami. Opracowanie to oparte jest na badaniu młodych ludzi pod kątem obrazu wymarzonego miejsca pracy oraz określenia, jakimi cechami powinien wyróżniać się potencjalny pracodawca

 

Ankieta została opracowana przez Klub Absolwentów TOP Young 100, który działa przy PSML

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety on-line. Wzięło w nim udział 400 studentów oraz absolwentów uczelni wyższych na terenie całej Polski. Wśród ankietowanych byli reprezentanci wszystkich województw. Dominującą część stanowili reprezentanci z trzech województw: śląskiego (17,4%), podlaskiego (16%) oraz mazowieckiego (15%). Biorąc pod uwagę płeć, dominującą grupą były kobiety (61%).

Autorzy raportu: Daniel Tochwin, Monika Głębocka, Agnieszka Solarz, Karolina Wądołowska