Umieć dobrze kupić jest tak samo ważną sprawą jak dobrze produkować lub dobrze sprzedać (H. Fayol)

 

12 czerwca odbyło się w Akademii Leona Koźmińskiego współorganizowane przez PSML, OptiBuy i gospodarzy seminarium „Zakupy XXI wieku”. Gość honorowy, pani profesor Elizabeth Froehlich ze Szkoły Biznesu Kolonia, wygłosiła bardzo interesujący referat o „Trendach w rozwoju i kompetencji kupieckich” niemieckich pracowników. Okazało się, że mimo przewyższającego polski niemieckiego rozwoju gospodarki, wiele kwestii i problemów związanych ze szkoleniem, rozwojem zawodowym i postrzeganiem roli funkcji zakupowej w przedsiębiorstwach jest wspólnych. Częstsze kontakty z naszymi partnerami biznesowymi – zakupowcami z Niemiec mogłyby pomóc przyspieszyć usuwanie ciągle obecnych w codziennym życiu polskich kupców barier.

Adam Bernacki z British Management Institute bardzo ciekawie przeprowadził nas przez proces ewolucji funkcji zakupowej od zaopatrzeniowca, który wiele lat temu “organizował” zakup niezbędnych firmie materiałów i surowców, do super nowoczesnych zespołów opierających swoje działania i efekty o nowoczesne zarządzanie dostawcami. Opowieść pana Adama świetnie podsumowała pani Agnieszka Piątkowska dzieląc się ze słuchaczami swoimi zawodowymi doświadczeniami headhunterskimi. Jej sugestie i uwagi nt poszukiwanych kompetencji, sposobów postrzegania aktywności kupców przez ich potencjalnych pracodawców, a także wymogów firm rozwijających zespoły zakupowe okazały się być nieocenione dla ponad 70 osób obecnych na seminarium.

Ciekawym doświadczeniem była również możliwość poznania rozwiązań zakupowych zaproponowanych przez firmy sponsorskie. Obecnych zaciekawiły zakupy grupowe realizowane w spółkach, których obowiązuje stosowanie się do Prawa Zamówień Publicznych oraz nowa platforma zakupowa NextBuy.

Całe spotkanie zakończyło się sporo po czasie dzięki bardzo aktywnemu udziałowi gości seminarium w panelu dyskusyjnym nt „Wyzwania funkcji zakupów w przyszłości a kwalifikacje kupców”.

Dziękujemy wszystkim obecnym za zainteresowanie seminarium, obecność i aktywny udział w dyskusjach.