Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki (PSML) i  OptiBuy są partnerami studiów podyplomowych „Zarządzanie Zakupami”, które od października 2015 roku uruchamia Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wśród wykładowców, którzy będą prowadzili zajęcia ze słuchaczami, są nie tylko wykładowcy akademiccy ale również członkowie naszego Stowarzyszenia. Uczestnicy studiów podyplomowych „Zarządzanie Zakupami” będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w następujących obszarach:

  • strategiczne zarządzanie zakupami, realizacja procesu zakupowego, w tym stosowania instrumentów zarządzania zakupami w praktyce działań  rynkowych (np. analizy ABC, XYZ, TCO),
  • komunikacja i negocjacje w procesie zakupów,
  • kontroling procesów zakupowych,
  • marketing w  zakupach,
  • planowanie zakupów,
  • ustalanie zasad kalkulacji kosztów zakupowych,
  • metody i techniki zastosowań rozwiązań informatycznych w zakupach oraz metody zakupowe przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi np. elektroniczne platformy i systemy zakupowe.

Uczestnicy zapoznają się również z  różnicami kulturowymi w globalnym świecie współpracy z dostawcami.

Rekrutacja trwa na stronie Akademii Leona Koźmińskiego. Można zgłaszać się do 15 września 2015, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to październik 2015 roku.

Studia będą trwały dwa semestry, zajęcia będą odbywały się raz lub dwa razy w miesiącu.  Szczegółowy program studiów można znaleźć tutaj.