[AKTUALIZACJA]

Szanowni Członkowie PSML, Drogie Koleżanki i Koledzy,

niniejszym informujemy, że Walne Zebranie Członków PSML zwołane na dzień 19.marca 2020r zostało uchwałą zarządu przełożone na termin późniejszy. Nowy termin zostanie podany w najbliższych tygodniach.

Decyzja o odwołaniu podyktowana została stanem zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz brakiem statutowej możliwości przeprowadzenia Walnego Zebrania w formule telekonferencji / spotkania za pośrednictwem mediów elektronicznych. 

Zarząd PSML 

 

 

Szanowni Członkowie PSML, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informujemy, że na podstawie paragrafu 18 pkt 1 Statutu PSML Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów zwołuje Walne Zebranie Członków PSML

na dzień 19. marca 2020r (czwartek)

w Warszawie, Dom Kultury Kadr, Sala Marzyciel. ul. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa,

w pierwszym terminie: godz. 17:00,
w drugim terminie: godz. 17:30.

 

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PSML:

1.   Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu PSML, stwierdzenie
prawomocności obrad.
2.   Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków (WZC) i Protokolanta.
3.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.   Przyjęcie porządku Zebrania.
5.   Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz
finansowej, rekomendacje Zarządu dla realizacji projektów na następne lata.
6.   Dyskusja
7.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8.   Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz finansowej.
9.   Wybór uzupełniający nowego Członka Zarządu
10.   Sprawy różne.
11.   Zamknięcie obrad WZC.

Prezes Zarządu Mariusz Gerałtowski

Prosimy o potwierdzenie obecności mailem na adres: [email protected]