Walne Zebranie Członków, 28. marca 2019, przyjęło Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz finansowej, rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, a także zaakceptowało większość zaproponowanych przez Zarząd PSML zmian w Statucie Stowarzyszenia, w tym m.in. wydłużenie kadencji organów Stowarzyszenia do 3 lat.

Dziękujemy ustępującemu Zarządowi za pracę i zaangażowanie włożone w funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia i trzymamy kciuki za dynamiczny rozwój PSML pod nowymi zarządami 🙂