2017 Kwiecień

EXECUTIVE IN PROCUREMENT

EXECUTIVE IN PROCUREMENT

W konkursie „Executive of the Year in Procurement 2017” szukamy osobowości, które wprowadziły w życie tezę, że ścisła, partnerska współpraca z rynkiem dostawców jest źródłem przewagi konkurencyjnej...

Czytaj dalej
Nowe władze PSML

Nowe władze PSML

Walne Zebranie Członków, które odbyło się 31. marca 2017, zaakceptowało sprawozdania finansowe i z działalności Władz PSML podczas kończącej się kadencji oraz udzieliło absolutorium członkom...

Czytaj dalej