🇵🇱🚂🚂Polska ma szansę pełnić rolę bramy do Europy i hubu przeładunkowego dla towarów przybywających torami Nowego Jedwabnego Szlaku. Jednak jeśli nie my, to kto?

Dla Polski istnieją dwa główne zagrożenia – całkowite pominięcie w transportach lub stanie się krajem wyłącznie tranzytowym. W przypadku tego pierwszego scenariusza coraz większą konkurencję dla Polski stanowi Obwód Kaliningradzki, gdzie dzięki nowo uruchamianym połączeniom intermodalnym wartość obsługiwanego wolumenu przeładunków w ramach BRI wzrosła z 3️⃣% w 2019 roku do 8️⃣% w 2020 roku. Z kolei spośród południowych sąsiadów Polski spore zagrożenie może stanowić inwestycja Austrii w przedłużenie szerokiego toru kolejowego do Koszyc. Jeżeli natomiast chodzi o drugi scenariusz, tu niezmiennie prym wiodą Niemcy z portem w Duisburgu – największym portem rzecznym na świecie, z bardzo rozwiniętym zapleczem logistycznym.

💡 Więcej o zagrożeniach dla pozycji Polski przeczytasz w opracowaniu „Polska a Nowy Szlak Jedwabny. Szanse, zagrożenia i dalsze działania” – do pobrania pod adresem https://psml.pl/programy/kolej-na-polske/

📩 A jeżeli uważasz, że należy działać na rzecz zniwelowania zagrożeń ze strony innych krajów i umocnienia pozycji Polski w Inicjatywie NJS, napisz do nas: [email protected]

🔎 Zobacz film promujący Inicjatywę