🚂 Raport „Polska a Nowy Szlak Jedwabny – szanse, zagrożenia i dalsze działania” powstawał na przestrzeni kilku miesięcy 2020 roku. Pracował nad nim zespół składający się z przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i studenckiego, we współpracy z niezależnymi ekspertami.

W efekcie powstało opracowanie, które:
📍 systematyzuje obecny stan wiedzy na temat inicjatywy Nowego Szlaku Jedwabnego,
📍 opisuje obecną sytuację Polski w inicjatywie,
📍 wyszczególnia szanse i zagrożenia dla Polski,
📍 wskazuje działania, które możemy podjąć razem, aby umacniać pozycję Polski w inicjatywie.

💡 PSML – Polish Supply Management Leaders, Kolej na Polskę oraz PSME serdecznie zachęcają do zapoznania się z raportem znajdującym się w odnośniku poniżej. Stanowi on merytoryczną podstawę do dalszych działań podejmowanych w projekcie Kolej na Polskę.

Zapraszamy do zapoznania się oraz do podzielenia się swoją opinią po przeczytaniu – wiadomości prosimy kierować na adres [email protected].

Więcej informacji o projekcie Kolej na Polskę: https://psml.pl/programy/kolej-na-polske/