🫢 Nie boisz się wyzwań? Pochwal się swoim zawodowym sukcesem i zgłoś swój projekt w konkursie LIDER ZAKUPÓW najlepszy projekt 2023/2024.

Inaugurujemy X odsłonę konkursu, który nagradza osoby realizujące wyjątkowe projekty z obszaru zakupów.

Zachęcamy do zgłaszania projektów, które wpisują się w jedną z poniższych kategorii:
🏆Innowacja ekologiczna, w ramach której zgłaszane są projekty wpisujące się w aktualną politykę ekologiczną UE (przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona środowiska, zrównoważona konsumpcja, zrównoważona gospodarka, minimalizowanie wytwarzania odpadów, itp.);

🏆Rozwój i optymalizacja funkcji (np. poprawa lub aktualizacja procesów, istotna zmiana organizacji funkcji zakupowej, wpływająca na wynik finansowy firmy; podnoszenie wiedzy i kompetencji zespołu zakupowego, skutkujące poprawą efektywności pracy i satysfakcji członków zespołu, itp.);

🏆Partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne (np. skuteczna współpraca z innym zespołem z tej samej organizacji lub z dostawcą, w realizacji wspólnego celu).

A jeśli zrealizowałaś/łeś projekt, który wykracza poza ramy w/w kategorii, to tym bardziej go zgłoś!

Przypominamy, że można również zgłaszać projekty, które zrealizował ktoś inny (np. nasz partner wewnętrzny czy biznesowy partner zewnętrzny).

💪 Zgłaszam mój projekt: https://psml.pl/inaugurujemy-ix-odslone-konkursu-lider-zakupow/
💪 Zgłaszam projekt, który zrealizował ktoś inny: https://psml.pl/konkurs-lider-zakupow-najlepszy-projekt-2023-2024-projekt-ktory-zrealizowala-inna-osoba/

Dołącz do elitarnej grupy Laureatów i Wyróżnionych!

Patronami konkursu są:
Krajowa Izba Gospodarcza
ICAN Management Review
Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce.

Szczegóły znajdziesz na: https://psml.pl/programy/lider-zakupow/

#LiderZakupów #procurement #konkurs #PSML #ProconPolzak

🤔 Nie boisz się wyzwań? Pochwal się swoim zawodowym sukcesem i zgłoś swój projekt w konkursie LIDER ZAKUPÓW najlepszy projekt 2023/2024‼️

🏆Inaugurujemy X odsłonę konkursu, który nagradza osoby realizujące wyjątkowe projekty z obszaru zakupów.

Zachęcamy do zgłaszania projektów, które wpisują się w jedną z poniższych kategorii:
🎯 Innowacja ekologiczna
🎯 Rozwój i optymalizacja funkcji
🎯 Partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne

A jeśli zrealizowałaś/łeś projekt, który wykracza poza ramy w/w kategorii, to tym bardziej go zgłoś!

Przypominamy, że można również zgłaszać projekty, które zrealizował ktoś inny (np. nasz partner wewnętrzny czy biznesowy partner zewnętrzny).

‼️Zgłaszam mój projekt: https://psml.pl/konkurs-lider-zakupow-najlepszy-projekt-2023-2024-moj-projekt/
‼️Zgłaszam projekt, który zrealizował ktoś inny: https://psml.pl/konkurs-lider-zakupow-najlepszy-projekt-2023-2024-projekt-ktory-zrealizowala-inna-osoba/

Dołącz do elitarnej grupy Laureatów i Wyróżnionych!

Patronami konkursu są:
Krajowa Izba Gospodarcza
ICAN Management Review
Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce.

✅ Szczegóły znajdziesz na: https://psml.pl/programy/lider-zakupow/

#LiderZakupów #procurement #konkurs #PSML