Zarząd PSML na kandencję 2019/2022

Walne Zebranie Członków, 28. marca 2019, przyjęło Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz finansowej, rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, a także zaakceptowało większość...

Uruchamiamy Polish Supply Management Experts (PSME)!

PSME to opiniotwórcza w branży grupa Ekspertów z obszarów łańcucha dostaw, zakupów i logistyki. Głosem kilkunastu doświadczonych Liderów, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, będziemy zabierać głos w sprawach istotnych dla SCM, przekazywać wiedzę....