Powołanie Rady Programowej Łańcucha Dostaw – Logistyka

Powołanie Rady Programowej Łańcucha Dostaw – Logistyka

PSML powołało Radę Programową w obszarze Łańcucha Dostaw – Logistyka. Rada Programowa będzie wspierała kreowanie strategii i opiniowała programy działań Stowarzyszenia w zakresie logistyki. Rada Programowa podejmie współpracę z zarządem PSML w formule...

PSML nawiązało strategiczną współpracę z BME

Na zdjęciu od lewej: Olaf Holzgrefe Leiter International Business & Affairs, Marlene Grauer International Project Manager CEE, Mariusz Gerałtowski Prezes Zarządu PSML,  Dr. Christoph Feldmann BME-Hauptgeschäftsführer, Andrzej Zawistowski Członek Zarzadu PSML...